Be the best of YOU!

Neurofeedback

Neurofeedback is een relatief nieuwe en zeer effectieve methode om de hersenen beter te laten functioneren. Simpel gezegd is neurofeedback training een soort “fitness” voor de hersenen. De training maakt gebruik van het zelfregulerende en zelf organiserend vermogen van de hersenen.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen.

Beelddenken

Beelddenken is een manier van denken in beelden en gebeurtenissen. Het is geen variant van gewoon denken, het is een andere wijze van waarnemen en verwerken van informatie. Het in gedachten ‘zien’ van beelden vervangt de taal. Is jouw kind een beelddenker? Bekijk hier de kenmerken.

een getraind brein
is voor iedereen fijn!

Neurofeedback - Wat is het?

De computersoftware meet de elektrische activiteit in de hersenen, net als bij een EEG. Dit gebeurt pijnloos en non-invasief, dat betekent dat er fysiek niets in het hoofd gaat. Als er hersengolven uit balans zijn of er is te veel turbulentie, dan stopt de software het beeld of het geluid waar je naar kijkt of luistert. Op die manier krijgen de hersenen informatie over wat ze zojuist gedaan hebben. Hoe vaker je dit doet, hoe meer de hersenen aannemen dat de hersengolven zonder turbulentie de normale dagelijkse staat is waarin we moeten verkeren. Het werkt net als bij zwemmen of fietsen. Het duurt bij de één wat langer voordat het is aangeleerd dan bij de ander, maar je verleert het nooit meer. Prettig is dat je er niets voor hoeft te kunnen of weten en dat je niet over je problemen hoeft te praten. Je kijkt naar het beeld, luistert naar het geluid en de hersenen doen de rest. Ook al zijn de redenen waarom je met neurofeedback begint wellicht moeilijk, het proces zelf is uiterst simpel.

Neurofeedback is vooral een plezierige ervaring en geeft snel merkbaar resultaat.


Samen staan we sterk
intensieve 1 op 1 begeleiding met RT.

Remedial Teaching in de praktijk

Remedial Teaching wordt aangeboden aan kinderen die dreigen vast te lopen op school. Er zijn kinderen die een flinke leerachterstand hebben opgelopen. Er ontstaat dan een gat tussen het kennisniveau van het kind en de les in de klas. Remedial teaching kan dit gat verkleinen of overbruggen door de leerling een ‘opstap’ te geven in de vorm van uitgebreide individuele hulp. Ook zijn er leerlingen met een (leer)stoornis. Bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS etc.. Bij hen gaat het leren minder vanzelfsprekend. Zij redden het vaak niet met gewone instructie in de klas. Zij hebben gespecialiseerde begeleiding nodig om bepaalde leerstof te leren. En vaak moeten ze hun zwakke kanten compenseren met handige maniertjes of met een hulpmiddel. In een kennismakingsgesprek/intake wordt in onderling overleg gekeken of uw kind bij Leerspiegel op de juiste plek is voor begeleiding.


Leerproblemen praktisch aanpakken met de training 'Ik leer anders'. Direct resultaat

Basisinformatie leren via beelddenken

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.